Home > กาแฟสด > กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง ในปัจจุบันผู้มาเที่ยวจังหวัดตรังจะยอมรับว่าสัญลักษณ์ที่เด่นประการหนึ่งของจังหวัดตรัง คือ ขนมเค้ก คือมีขนนมเค้กผลิตที่จังหวัดตรังมากมายหลายยี่ห้อ มีรสชาติอร่อยถูกปาก คนที่มาเที่ยวเมืองตรังไม่ว่าจะชาวไทยหรือคนต่างประเทศจะต้องหาทางลิ้มรสขนมเค้กรวมทั้งซื้อกลับไปฝากญาติมิตรด้วย ขนมเค้กจึงกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดตรัง
สัญญาเลขที่ _YSL-T15_
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง และลำภูรา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางปราณี   วรศรี   นางสาวรุ่งอรุณ  อุทัยรัตน์
โรงเรียน ลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
คณะนักวิจัย
1.  นายปิยะศักดิ์   สงมา
2.  เด็กชายเกรียงไกร   คงเรือง
3.  เด็กชายสรรเสริญ   ช่วยออก
4.  เด็กหญิงจุฑามาศ   ฉิมอินทร์
5.  เด็กหญิงวนิดา   ภู่ระหงษ์
6.  เด็กหญิงวรรณอนงค์   ชุมคง

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: