ผังองค์กร


รูปแบบผังองค์กร ของ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เพื่อให้มีการจัดสรรหน้าที่เป็นสัดส่วนภายใน

ประธาน President ดูแล โครงการลงทุนต่างๆ พิจารณาและอนุมัติ กำหนดแผนการดำเนินงานต่างๆ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน กำหนดกรอบ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ

กรรมการผู้จัดการ Managing Director ดูแล แผนกต่างๆภายในองค์กร เป็นที่ปรึกษาประธานในโครงการลงทุนต่างๆ การพัฒนาภายในองค์กรและการพัฒนาธุรกิจการขยายธุรกิจ

ฝ่ายการผลิต Operation Management ดูแลด้านการผลิตสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ แปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์

ฝ่ายการตลาด Marketing ดูแลด้านกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดอีเว้นท์

ฝ่ายบัญชีการเงิน Accounting & Financial ดูแลด้านการเงินและการบัญชี สวัสดิการพนักงาน

ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย Channel Management ดูแลด้านการขายในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ท่านสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อหากท่านสนใจในแฟรนไชส์ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกแสดงและเราจะตอบกลับทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: