การศึกษา

นักศึกษานำ แฟรนไชส์ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ไปศึกษาธุรกิจและปฏิบัติจริง

                ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการศึกษารูปแบบธุรกิจ สัมภาษณ์ ดูงาน และนำไปปฏิบัติจริง รวมทั้งทำรายงานต่างๆ ซึ่งได้ตอบรับและให้ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ สนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยที่ศึกษาธุรกิจ อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนิด้า มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปัจจุบันยังคงได้รับการให้ความสนใจในการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายสถาบัน

1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Bangkok University

จัดงานออกบูธแสดงในรูปแบบนิทรรศการ มีการแปะรายละเอียดของ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ไว้ที่ฟิวเจอร์บอร์ด ด้านหลัง การทำซุ้มในลักษณะกระโจมเป็นไอเดียที่ดี เนื่องด้วยสมัยโบราณ ชนเผ่าเบดูอิน จะดื่มกาแฟ ภายในกระโจม นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างให้ผู้สนใจได้ทดลองชิม มีสินค้าที่ขายควบคู่ไปด้วย นักศึกษากลุ่มนี้เน้นการให้ทดลองชิมและมีเนื้อหาให้อ่าน ให้ศึกษา สร้างความสนใจให้กับเพื่อนๆนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าเยี่ยมชมงานอย่างมาก

รูปที่ 1 กลุ่มนักศึกษาที่ทำรายงานเรื่อง ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย

รูปที่ 2 มีตัวอย่างให้เพื่อนๆนักศึกษาที่สนใจได้ทดลองชิมรสชาติของชาและกาแฟ

รูปที่ 3 ภายในจัดเป็นรูปแบบของการศึกษาที่มีรายละเอียดของธุรกิจให้อ่านแปะไว้ที่ฟิวเจอร์บอร์ดโดยมีรูปภาพของเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียตบแต่ง

รูปที่ 4 กลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจในรายละเอียดของ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย

2.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย The University of The Thai Chamber of Commerce

ใช้รูปแบบของการออกบูธ ที่มีเนื้อหา ข่าว ของชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซียแปะอยู่ที่สองข้างของเคาน์เตอร์ มี MC ออกไมล์ประชาสัมพันธ์ โชว์นมตรามะลิ ที่ใช้ ถูกต้องชาอินเดียใช้แต่นมตรามะลิเท่านั้น ซึ่งเป็นนมข้นหวานที่มีรสชาติถูกปากคนไทยมาช้านานแล้ว กลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของการอธิบายเป็นคำพูด มีบทพูดที่เตรียมเอาไว้ เนื้อหามัดใจผู้ฟัง สร้างความรู้สึกให้อยากทาน ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ขึ้นมาเลย

รูปที่ 1 กลุ่มนักศึกษาที่ทำรายงานและปฏิบัติจริงถ่ายรูปคู่กับอาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารธุรกิจ

รูปที่ 2 มี นักศึกษา MC และพิธีกร ประกาศเรียกคนเข้าชมรายละเอียด ชา และ กาแฟ

รูปที่ 3 อาจารย์ให้ความสนใจทดลองชิมและสอบถามข้อมูล

3.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดงานออกบูธในรูปแบบที่ มี MC มีพิธีกร ประชาสัมพันธ์ ไมล์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ทันสมัยมาก หากไม่ใช่ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซียแล้ว ต้องนึกว่าประกวดร้องเพลง AF หรือ The Star  บนโต๊ะตั้งแสดง ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เน้นการแต่งตัวแบบชาวอินเดียและชาวเปอร์เซีย แม้กระทั่งการแต่งหน้ายังแต่งหน้าแบบชาวอินเดีย เครื่องประดับที่ใช้ครบชุด  ให้ความรู้สึกนึกลอยไปถึง ประเทศอินเดีย และอนาจักรเปอร์เซีย ในแถบภูเขาที่มีภูมิทัศน์สวยงาม นึกถึงหญิงงาม สาวสวย หนุ่มหล่อ ชาวอินเดีย ชาวเปอร์เซีย หน้าคม กันทีเดียว

รูปที่ 1 กลุ่มนักศึกษาที่ทำรายงานและปฏิบัติจริงแต่งตัวกันเต็มยศทีเดียว สำหรับ พริตตี้ หญิง ชาย ที่ทำหน้าที่ MC สวย หล่อ กันจริงๆ

รูปที่ 2 อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ ถ่ายรูปคู่กับนักศึกษาที่ทำรายงาน

ชมรูปภาพ เพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/TheIndianTeaPage

หัวข้อตัวอย่างที่นักศึกษาให้ความสนใจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ตัวอย่างการสัมภาษณ์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย มี ช่องทางการจัดหน่าย
ช่องทางการขาย อย่างไร , STP Marketing ใช้รูปแบบใด

ธุรกิจ Business : แฟรนไชส์ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย

สินค้า Product : ใบชา,กาแฟ,เครื่องปรุงต่างๆ,อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องชงกาแฟ (อย่างดีมูลค่า 72,000 บาท สำหรับแฟรนไชส์ บางรูปแบบเท่านั้น) ,เตาไฟฟ้า,หม้อต้ม, กระบอกตวง,กระบอกน้ำกันความร้อน,ขวดโหลโลโก้,

ช่องทางการจัดจำหน่ายและช่องทางการขาย  Distributor &  Sales Channel

:  ร้านขายเครื่องดื่มทุกประเภท  ร้านอาหาร ร้านเบเกอรรี่

 STP Marketing  

ประเภทของตลาด

แบ่งตลาดตามบทบาทและสิ่งจูงใจของผู้ซื้อ
ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย เป็น ตลาดอุตสาหกรรม (industrial market) ตลาดอุตสาหกรรมประกอบไปด้วยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าอื่น หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตสินค้าอื่น หรือเพื่อนำไปขายต่อ

S หมายถึง การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)

แบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม ( Behavioristic segmentation)

กลุ่มร้านค้าหรือบุคคลที่มีความพร้อมในการซื้อสินค้า (buyer-readiness stage)  ยินดีที่จะขอทราบรายละเอียดของแฟรนไชส์

ระยะรับรู้ (Awareness Stage)   รับรู้ว่ามี ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย แฟรนไชส์ จำหน่ายที่ไหนอย่างไร

ระยะเข้าใจ (Comprehension Stage) ศึกษารูปแบบการลงทุนทุกรูปแบบจนเข้าใจ

ระยะเชื่อมั่น (Conviction stage)  มีการอ้างอิงในสื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทำให้เกิดความเชื่อมั่น

ระยะสั่งซื้อ (Ordering Stage) มีการสั่งซื้อเข้าไปเพื่อผลิตและขายต่อให้ End-user

ระยะสั่งซื้อซ้ำ (Reordering Stage) มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมเมื่อหมด

 กลุ่มร้านค้าหรือบุคคลที่มีทัศนคติ (attitude) พร้อมทำสิ่งใหม่ที่ตนไม่เคยทำมาก่อน

เป็นร้านขายเครื่องดื่มหรือบุคคลที่ต้องการจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มประเภท ชากาแฟ ที่มีทัศนคติพร้อมทำสิ่งใหม่ๆต้องการลองเมนูชา กาแฟ ที่แปลกใหม่ หรือต้องการให้ร้านของตนมีเมนูครบถ้วน เพราะ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย สามารถขายร่วมกับ กาแฟสด กาแฟโบราณ ชาชัก เครื่องดื่มต่างๆได้

กลุ่มร้านค้าหรือบุคคลที่มีความภักดี (loyalty status)

ลูกค้าแฟรนไชส์ที่ได้ซื้อไปแล้ว ขายดีและกลับมาซื้อซ้ำ จะเป็นกลุ่มที่มีความภักดีสูง
T หมายถึง การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)

การตลาดแบบแยกความแตกต่าง (differentation marketing) ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซียตัดสินใจดำเนินการในตลาดย่อยตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดโปรแกรมการตลาด สำหรับตลาดแต่ละส่วนโดยเฉพาะ เพื่อให้ยอดขายรวมสูงขึ้น และต้องการอยู่ในตลาดอย่างมั่งคั่ง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าในที่สุด

ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซียแบ่ง ลูกค้าออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ

  1. ผู้ที่ต้องการเสริมเมนูในร้านหรือผู้ที่ต้องการขายเครื่องดื่มง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไร  ใช้แบรนด์ The Indian Tea
  2. ผู้ที่ต้องการลงทุนแบบเต็มรูปแบบ มีทั้งกาแฟสด มีเมนูชา กาแฟที่ครบถ้วน แบบร้านกาแฟมาตรฐาน ใช้แบรนด์ที่เตรียมจะออกสู่ตลาด อยู่ระหว่างการเตรียมการ

P หมายถึง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)

ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย มีตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. ผลประโยชน์  ได้รับประโยชน์จากสมุนไพรอินเดีย เป็นสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสีย
2. คุณภาพ  สมุนไพร วัตถุดิบต่างๆ มีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติอร่อย
3. วิธีใช้ผลิตภัณฑ์  ดื่มเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ ดื่มได้ทุกเวลา

กล่าวคือเป็น ชา กาแฟ ในระดับ Hi-End แต่สามารถหาดื่มได้ ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น ริมถนน ตลาดนัด จนถึง ห้างที่หรูหรา แม้ขณะนี้ ยังหาทานยากอยู่  เราขายการชงกาแฟที่มีคุณภาพ ในหลากหลายราคา ขึ้นอยู่กับสถานที่ สถานที่เป็นตัวกำหนดราคาขาย เป็นส่วนบวกเพิ่มที่ทำให้ราคา ชา กาแฟ สูงขึ้น

ท่านสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อหากท่านสนใจในแฟรนไชส์ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกแสดงและเราจะตอบกลับทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: