Archive

Posts Tagged ‘กาแฟ’

แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

บอละเวนแหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาวกำหนดการศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว20 ม.ค. 2554   08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซองที่ราบสูง

19 ม.ค. 2554

 07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมอุบลบุรี     รีสอร์ท ไปยังด่านตม.ช่องเม็ก จ.อุบลฯ
เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

 และเดินทางไปยังน้ำตกสองสีที่มีชื่อว่า  คอนพะเพ็ง แห่งมหานทีสี่พันดอน และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองลาว

 เชิญสัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีพลังรุนแรงอย่างมหาศาล จนสร้างความน่าตื่นเต้น ให้กับแขก ผู้มาเยือน จนได้รับขนานนามว่า

 จากนั้นเดินทางไปชม น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาด  สัมพะมิตร ที่ดอนคอน ซึ่งไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงมารวมกัน เป็นแรงน้ำกระทบเกาะ ที่เรียกว่า มหานทีสี่พันดอน พบกับแก่งหินต่างๆ และ    ผาสูง กับสายน้ำเชี่ยวกรากที่ไหลลงมาเปรียบ เสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ

 จากนั้นเดินทางข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งแรกสู่เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก นั่นก็คือปากเซและเมืองท่าที่สำคัญๆ ของแขวงจำปาสัก

อ่านต่อที่ แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

Advertisements

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ข้อเสนอโครงการวิจัย ปี54-58
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8
1. เรื่อง     วิจัยและพัฒนาสะตอในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
หัวหน้าโครงการ                             นางสุมาลี  ศรีแก้ว
ลำดับ
กิจกรรม/การทดลอง
1
ศึกษาการให้ผลผลิตและคุณภาพของสะตอสายพันธุ์นอกฤดู
2
การชักนำให้สะตอออกดอกนอกฤดู
3
ศึกษาการจัดโครงสร้างทรงต้นสะตอที่ขยายพันธุ์โดยการติดตาและเพาะเมล็ด
4
การศึกษาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสะตอ
5
ศึกษาชนิด ประมาณ และฤดูการระบาดของหนอนเจาะฝักสะตอ

อ่านต่อที่ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟโรบัสต้าในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กาแฟ เกษตรผู้ปลูกกาแฟตั้งกลุ่มขึ้นรวมเมล็ดกาแฟดิบจำหน่าย

กลุ่มระนองกาแฟ

ผู้นำ  นายจำลอง  เสือโคร่ง
โทรศัพท์  077-824068
ที่อยู่  217  หมู่ที่ 10  ตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง
E-mail : cdd_ranong@thaimail.com

ประวัติและการบริหารจัดการ
เมื่อปี 2542 เกษตรผู้ปลูกกาแฟได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อรวมเมล็ดกาแฟดิบจำหน่ายในลักษณะกลุ่ม แต่ปัญหาราคายังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงเริ่มคิดแปรรูปขึ้น เรียกว่า กาแฟโบราณ และได้ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว

กลุ่มในชุมชน
มี 2 กลุ่ม

สภาพการรวมตัว
มีการรวมกลุ่มโดยการรวมกลุ่มจากสมาชิกในหมู่บ้าน โดยจัดตั้งบริหารกันเอง ทั้งด้านการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ

อ่านต่อที่ กาแฟ เกษตรผู้ปลูกกาแฟตั้งกลุ่มขึ้นรวมเมล็ดกาแฟดิบจำหน่าย

กาแฟ ดื่มกาแฟอย่างไร ไม่เสียสุขภาพ อาจให้ผลดี ถ้าดื่มให้เป็น

เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา กาแฟและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนถูกโจมตีว่า ทำให้เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิต เป็นหมัน ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งได้หรือทารกน้ำหนักน้อย เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ ซีสต์ในเต้านม และกระดูกพรุน แต่ข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันเปิดเผยว่า การดื่มกาแฟเพียงวันละ 1-2 ถ้วยนั้นปลอดภัย และอาจให้ผลดี ถ้าดื่มให้เป็น

มีรายงานผลการวิจัยจากฟินแลนด์และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดระบุว่า คนที่ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงการเกิดเบาหวานประเภท 2 น้อยกว่าคนที่ไม่ดื่ม ความเสี่ยงที่ลดลงเป็นสัดส่วนกับปริมาณกาแฟที่ดื่ม และกาแฟไร้คาเฟอีนให้ผลน้อยกว่า ส่วนชาไร้คาเฟอีนและเครื่องดื่มอื่นๆที่มีคาเฟอีนไม่ให้ผลเหมือนกาแฟ

นอกจากนี้กาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคพาร์คินสัน ลดอันตรายจากตับในผู้ที่มีความเสี่ยงโรคตับ ลดอาการหอบในผู้ที่มีโรคหอบหืด เพิ่มความจำ และสำหรับนักกีฬาเพิ่มความทนและความอึดในกีฬาที่ต้องใช้เวลานาน

สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟเพราะต้องการแก้ง่วง แนะนำให้ดื่มปริมาณน้อยๆ แต่กระจายการดื่มออกไปตลอดวัน เช่น แทนที่จะดื่มถ้วยใหญ่ 16 ออนซ์ (500 มล.) ในตอนเช้า ให้ดื่มเพียงครั้งละ 2 – 3 ออนซ์ (60 – 90 มล.) แต่บ่อยขึ้น กาแฟจะเริ่มออกฤทธิ์ใน 15 นาทีและจะอยู่ในร่างกายนานหลายชั่วโมง และต้องใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงกว่าที่จะถูกขจัดออกจากร่างกาย
ของดีในกาแฟ

เมล็ดกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวถึง 4 เท่า และยังมากกว่าโกโก้ ชาสมุนไพรและไวน์แดงอีก ที่มากกว่าเพราะผู้บริโภคดื่มกาแฟมากกว่าเครื่องดื่มอื่นๆ แต่สารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟแต่ละถ้วยและแต่ละยี่ห้อนั้นก็ไม่เท่ากันขึ้นกับชนิดของกาแฟ

อ่านต่อที่ กาแฟ ดื่มกาแฟอย่างไร ไม่เสียสุขภาพ อาจให้ผลดี ถ้าดื่มให้เป็น

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง

กาแฟ เบเกอร์รี่ กรณีศึกษา ลำภูรา นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง ในปัจจุบันผู้มาเที่ยวจังหวัดตรังจะยอมรับว่าสัญลักษณ์ที่เด่นประการหนึ่งของจังหวัดตรัง คือ ขนมเค้ก คือมีขนนมเค้กผลิตที่จังหวัดตรังมากมายหลายยี่ห้อ มีรสชาติอร่อยถูกปาก คนที่มาเที่ยวเมืองตรังไม่ว่าจะชาวไทยหรือคนต่างประเทศจะต้องหาทางลิ้มรสขนมเค้กรวมทั้งซื้อกลับไปฝากญาติมิตรด้วย ขนมเค้กจึงกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดตรัง
สัญญาเลขที่ _YSL-T15_
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
นายขุกมิ่ง เค้กขุกมิ่ง และลำภูรา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางปราณี   วรศรี   นางสาวรุ่งอรุณ  อุทัยรัตน์
โรงเรียน ลำภูราเรืองวิทย์ อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
คณะนักวิจัย
1.  นายปิยะศักดิ์   สงมา
2.  เด็กชายเกรียงไกร   คงเรือง
3.  เด็กชายสรรเสริญ   ช่วยออก
4.  เด็กหญิงจุฑามาศ   ฉิมอินทร์
5.  เด็กหญิงวนิดา   ภู่ระหงษ์
6.  เด็กหญิงวรรณอนงค์   ชุมคง

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ ลงทุนเปิดโรงคั่วกาแฟ มีการคำนวนต้นทุนอย่างไร

กาแฟ ลงทุนเปิดโรงคั่วกาแฟ มีการคำนวนต้นทุนอย่างไร

ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้น

ก.สรุปโครงการ
1. รายละเอียดของโครงการโดยย่อ
            สร้างอยู่ใน จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ซื้อต่อข้อดีคือสามารถเข้าไปทำได้เลยมีใบอนุญาตพร้อมและใกล้ถนนใหญ่ ทำให้ขนส่งสะดวก สามารถดำเนินการได้ทันที  และที่สำคัญใกล้กรุงเทพซึ่งมีอัตราการรับซื้อเมล็ดกาแฟสูงมาก    เนื่องจากร้านกาแฟที่มีจำนวนมากนั่นเอง
2. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในด้านต่อไปนี้คือ

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ สูตรการทำไอศกรีมกาแฟ ส่วนประสมต่างๆ

กาแฟ สูตรการทำไอศกรีมกาแฟ ส่วนประสมต่างๆ

ไอศกรีมกาแฟส่วนผสม
นมสด 3 1/2 ถ้วย
ไข่แดง 1/2 ฟอง
นมผง 1 ถ้วย
วิปปิ้งครีม 1 ถ้วย
น้ำตาลทรายแดง 3/4 ถ้วย
กลิ่นกาแฟ เล็กน้อย
กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ด 2 1/2 ช้อนโต๊ะ
สีผสมอาหารสีน้ำตาลเข้ม (สีกาแฟ) เล็กน้อย

วิธีทำ
1. เทนมสดและน้ำตาลทรายแดงใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ปั่นให้น้ำตาลละลาย เติมนมผง ปั่นต่อให้ส่วนผสมเข้ากัน

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

%d bloggers like this: