Archive

Posts Tagged ‘กาแฟ’

กาแฟ การปลูกกาแฟ การผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ คือ มีสี กลิ่น รสชาติ ตรงตามพันธุ์

กาแฟ

1. สถานการณ์
ปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟรวม 439,529 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 418,735 ไร่ ผลผลิตรวม 61,765 ตัน ประมาณร้อยละ 97 ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า โดยมีแหล่งผลิตสำคัญทางภาคใต้ ส่วนอีกร้อยละ 3 ปลูกพันธุ์อราบิก้า โดยมีแหล่งผลิตสำคัญอยู่ทางภาคเหนือ ด้านการผลิตในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ผลผลิตใช้ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ส่งออกผลผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า ในรูปเมล็ดกาแฟและกาแฟสำเร็จรูป โดยมีมูลค่าการส่งออก(มค.-กย.2547) รวม 717.9 ล้านบาท ปัญหาการผลิตและการตลาดกาแฟของไทย นอกเหนือจากปัญหาราคากาแฟที่ตกต่ำในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ยังมีปัญหาผลผลิตกาแฟบางส่วนมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากมีการเก็บเมล็ดสุกและไม่สุกปะปนกัน การนำผลกาแฟไปตากบนลานดิน เป็นผลให้เมล็ดกาแฟดูดซับเอากลิ่นดินเข้าไปในเมล็ด

กาแฟ ราคารับจำนำเมล็ดกาแฟ ฤดูการผลิตปี 2544/45 ณ จุดรับจำนำ

การแทรกแซงตลาดเมล็ดกาแฟ ฤดูการผลิตปี 2544/45
ตามมติ คชก. ครั้งที่ 11/2545 (ครั้งที่ 120) วันที 8 พ.ย. 44  ณ ห้องประชุม 501  ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
กำหนดราคารับจำนำเมล็ดกาแฟ ฤดูการผลิตปี 2544/45 ณ จุดรับจำนำของ อคส. ดังนี้
1. เมล็ดกาแฟเกรดดี (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 และข้อบกพร่องไม่เกินร้อยละ 5)
กก.ละ 28.00 บาท
2. เมล็ดกาแฟเกรด 1 (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 และ ข้อบกพร่องไม่เกินร้อยละ 7)
กก.ละ 25.00 บาท
3. เมล็ดกาแฟเกรด 2 (ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 และ ข้อบกพร่องไม่เกินร้อยละ 15)
กก.ละ 21.00 บาท

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ วิธีการปลูก สายพันธุ์ ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด

กาแฟ
ประเด็นเทคโนโลยีที่ควรถ่ายทอด
1 การจัดการเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟสมบูรณ์และตรงตามพันธุ์
2 การจัดการเพื่อผลิตกาแฟปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
3 การจัดการเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่เก็บเกี่ยวมีคุณภาพดีและปลอดภัยจากสารออคราทอกซิน เอ
เนื้อหา
1   การจัดการเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟสมบูรณ์และตรงตามพันธุ์
    1.1 การเลือกต้นพันธุ์
 – เลือกพันธุ์ที่ปลูกตรงตามความต้องการของตลาด มาจากแหล่งพันธุ์ที่เชื่อถือได้
q       กาแฟอาราบิก้า  เลือกพันธุ์ที่ต้านทานโรคราสนิม ต้นเตี้ย ข้อสั้น และผลผลิตสูง
สม่ำเสมอ

เปิดร้านกาแฟ ตัวอย่างแผนธุรกิจและการคำนวนต้นทุนต่างๆ

แผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟแนวคิดธุรกิจที่ดำเนินการ ในปัจจุบัน ตลาดของคนดื่มกาแฟมีการขยายตัวมากขึ้น  ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก ผลิตภัณฑ์กาแฟในท้องตลาดไม่ว่าจะกาแฟซอง  กาแฟกระป๋อง  กาแฟสดคั่ว หลายยี่ห้อ ตั้งแต่ราคาแก้วละ 10 บาท จนถึงแก้วละ  100  บาท  ธุรกิจร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมายในทุกแห่ง  และแนวโน้มของคนดื่มกาแฟจะหันมานิยมรสชาติของกาแฟคั่วบด  ที่มีรสชาติเข้มข้นหอมมันมากขึ้น ได้มีการขยายตัวจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาทำธุรกิจประเภทนี้ในไทยมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง และรสนิยมของผู้บริโภคดังกล่าว  บริษัทฯ จึงเห็นช่องทางที่จะสามารถทำธุรกิจกาแฟได้

อ่านต่อ>>>>คลิ๊ก

กาแฟ ประโยชน์ การคั่วเมล็ดกาแฟและสูตรกาแฟสด

การบริโภคกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟ คนเรารู้จัก  “ กาแฟ ” มาเป็นระยะเวลากว่าพันปีแล้ว   จวบจนปัจจุบัน  กาแฟนับเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก  นอกจากรสละมุนลึกล้ำแล้ว  หากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม  “ คาเฟอีน”  ในกาแฟมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจในหลายด้านด้วยกัน

คาเฟอีนกระตุ้นให้สมองตื่นตัว    ซึ่งจะเร่งความเร็วของการประมวลผลข้อมูลในสมองและย่นระยะเวลาในการตอบสนอง  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องการสมาธิ  การใช้เหตุผลและความจำ  คาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะช่วยลดความหงุดหงิด  อารมณ์ซึมเศร้า  และความเครียดได้  ทำให้ผู้ดื่มรู้สึกพึงพอใจและมีความสุข

อ่านต่อ >>>>>>คลิ๊ก

กาแฟ เป็นคำที่มาจากคำว่า “เกาะหฺวะหฺ” ในภาษาอาหรับ

กาแฟถ้วย กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งได้จากต้นกาแฟ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับชาและน้ำ   กาแฟเป็นสินค้าธรรมชาติที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากปิโตรเลียมเท่านั้น มนุษย์เริ่มบริโภคกาแฟตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 เมื่อถูกค้นพบตามที่ราบสูงในเอธิโอเปีย จากนั้นก็แพร่กระจายไปยังอียิปต์และเยเมน

แลเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 กาแฟก็เดินทางไปถึงอาเซอร์ไบจาน เปอร์เซีย ตุรกีและแอฟริกาเหนือ จากโลกมุสลิม กาแฟก็เดินทางไปยังอิตาลี จากนั้นไปยังส่วนที่เหลือของยุโรป อินโดนีเซียและทวีปอเมริกา

http://theindiantea-persiancoffee.blogspot.com/2012/05/blog-post_7297.html

กาแฟ ธุรกิจกาแฟ มณฑลยูนนาน แหล่งผลิตสำคัญในจีน

อุตสาหกรรมกาแฟในมณฑลยูนนาน มณฑลยูนนานตั้งอยู่ทางชายแดนทิศตะวันตกเฉียงใต้สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งผลิตกาแฟที่สำคัญของประเทศ ที่ตั้งมณฑลอยู่ในระนาบเดียวกันกับแหล่งปลูกกาแฟสำคัญๆ ของโลก บริษัทผู้ผลิตกาแฟดังๆ ระดับโลก เช่น เนสเล่ (Nestle) และสตาร์บัคส์ (Starbucks) จึงต่างแข่งขันเข้าหาแหล่งวัตถุดิบในมณฑลยูนนานเพื่อใช้ในการขยายตลาดจีน ซึ่งปัจจุบัน ปริมาณผู้บริโภคกาแฟเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

http://theindiantea-persiancoffee.blogspot.com/2012/05/blog-post_6728.html

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 177 other followers

%d bloggers like this: