Archive

Posts Tagged ‘กาแฟ’

เปิดร้านกาแฟ ตัวอย่างการคำนวนต้นทุนวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ

เปิดร้านกาแฟ ตัวอย่างการคำนวนต้นทุนวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ

การบริหารโครงการ
โครงการเปิดร้านกาแฟ 94 ํc Coffee
ขั้นตอนที่ 1 Establish objectives
                ในปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟ ซึ่งนับเป็นธุรกิจเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังสามารถขยายตลาดไปได้อีกมาก จึงนับว่าเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ และน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง
                จากเหตุผลนี้เองคุณวรรณิภา สุวรรณสาคร จึงมีความต้องการที่จะประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร และเครื่องดื่มซึ่งมีเครื่องดื่มประเภทกาแฟเป็นสินค้าหลัก และต้องการความมีมาตรฐานทางด้านเครื่องหมายการค้า การบริหาร การบริการ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และ ฯลฯ จึงได้เลือกรูปแบบธุรกิจแบบแฟรนไชส์ และได้

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

Advertisements

กาแฟ บทบาทภาครัฐจัดซื้อ ต้นกาแฟอาราบิกา ช่วยเกษตรกร

กาแฟ บทบาทภาครัฐจัดซื้อ ต้นกาแฟอาราบิกา ช่วยเกษตรกร

ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
การจัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ(ชา-กาแฟ น่าน) ปี 2552  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนเริ่มดำเนินการจัดหาพัสดุ
……………………
1.              ความเป็นมา 
จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  พ.ศ.2552
ให้ดำเนินการจัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นพันธุ์ชาอัสสัม   เพื่อใช้ในราชการโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ชา-กาแฟ น่าน) ปี 2552   ตามงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2552   รวม 1 โครงการ ดังนี้
                              1.1  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี 2552  (1,000,000  บาท)
                                     จัดซื้อต้นพันธุ์กาแฟอาราบิกา จำนวน  250 ไร่ ๆ ละ 400 ต้น  รวม 100,000  ต้น ๆ ละ 10  บาท  เป็นเงิน 1,000,000  บาท   เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน  6   อำเภอ
      -สำนักงานเกษตรอำเภอปัว                  60   ไร่   จำนวน       24,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา          40  ไร่   จำนวน        16,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง            60   ไร่   จำนวน       24,000   ต้น
     -สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง        40   ไร่   จำนวน       16,000   ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ          30   ไร่   จำนวน       12,000  ต้น
      -สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  20 ไร่   จำนวน       8,000  ต้น
 1.2  งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี 2552       (1,640,000  บาท)
 จัดซื้อต้นพันธุ์ชาอัสสัม  จำนวน  410 ไร่ ๆ ละ  400  ต้น  รวม 164,000  ต้น ๆ ละ 10  บาท
เป็นเงิน 1,640,000  บาท  เพื่อมอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน  9  อำเภอ

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

แฟรนไชส์กาแฟสด สวัสดี จำนวนสาขาทั้งหมด จุดเด่นของกิจการ

แฟรนไชส์กาแฟสด สวัสดี จำนวนสาขาทั้งหมด จุดเด่นของกิจการ

บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด

1. ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อกิจการ                                           บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด
ตราสินค้า/ยี่ห้อ                                  กาแฟสวัสดี โดยต้น ทวยเทพฯ
ประเภทธุรกิจ                                      แฟรนไชส์ เครื่องดื่มกาแฟสด
ลักษณะสินค้าและบริการ                เครื่องดื่มกาแฟสด  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆ
จำนวนสาขาทั้งหมด                                                       82          แห่ง
                                                                – ในกรุงเทพฯ      25       แห่ง
                                                                – ในต่างจังหวัด    57       แห่ง
ได้แก่จังหวัดสงขลา  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  นนทบุรี  ภูเก็ต  ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  นครนายก  แพร่  ลำปาง  พิษณุโลก  อุทัยธานี  ตาก  เชียงใหม่  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  สมุทรปราการ  ปทุมธานี  นครปฐม  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  นครราชสีมา  หนองคาย  สุรินทร์และขอนแก่น

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ กับโรคเบาหวาน มีประโยชน์และโทษ ควรดื่มอย่างไร

กาแฟ กับโรคเบาหวาน มีประโยชน์และโทษ ควรดื่มอย่างไร

ปัจจุบันการดื่มกาแฟเป็นที่นิยมการอย่างแพร่หลายตามปั้มน้ำมัน ตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้า มีการขายอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่ากาแฟเป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นส่วนสองส่วนสามของชีวิตประจำวัน แต่จะมีใครกังวลหรือไม่ว่าที่เราดื่มทุกวันวันละหลายแก้ว หลายคนจะดื่มกาแฟในตอนเช้า แทนอาหารเช้าไปเลย แต่บางคนก็ดื่มรอบบ่ายอีก และการดื่มระยะเวลายาวนาน แล้วคุณรู้ไหมว่ากาแฟนั้นสำคัญกับร่างกายมากน้อยแค่ไหน แล้วมีโทษ หรือคุณประโยชน์อะไรบ้าง
ส่วนประกอบที่สำคัญของกาแฟ

ส่วนประกอบที่สำคัญของกาแฟคือ caffeine พบได้ในอาหารหลายชนิดได้แก่ เมล็ดกาแฟ ใบชา โคลา ถูกผสมลงในน้ำอัดลม ยาแก้หวัดบางชนิด ยาแก้ปวด ยาลดน้ำหนัก  คาเฟอีนในกาแฟจะออกฤทธิ์กระตุ้นให้สมองตื่นตัว ร่างกายกระชุ่มกระชวย ซึ่งจะเร่งความเร็วของการประมวลผลข้อมูล ในสมองและย่นระยะเวลาในการตอบสนอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ต้องการสมาธิ การใช้เหตุผลและความจำ กาแฟช่วยกระตุ้นในทุกส่วนของร่างกาย

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ ที่มาแอฟริกา สามารถอับราคา 1,000 เหรียญต่อกิโลกรัม

กาแฟ ที่มาแอฟริกา สามารถอับราคา 1,000 เหรียญต่อกิโลกรัม

กาแฟเป็นพืชที่มีที่มาจากทางเขตร้อนชื้นในแอฟริกา จากนั้น กาแฟได้แพร่หลายไปยังประเทศ เขตร้อนชื้นต่างๆทั่วโลกและใน ศตวรรษที่ 17และ18 เป็นปีที่กาแฟได้เข้ามาแพร่หลายในประเทศ เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดียตะวันตกเป็นครั้งแรก อุตสาหกรรมกาแฟในประเทศไทยนั้น จะว่าไปแล้วยังถือว่าใหม่ อยู่มาก ตามสถิติของทางราชการเนื้อที่แปลงเพาะปลูกกาแฟ ทั้งหมด ภายในปี 1960 มีเพียงแค่ 19, 000 ไร่ (หรือประมาณ 7,600 เอเคอร์) และผลิตกาแฟได้เพียง 750 ตัน แต่ภายในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศไทยต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ พืชผลกาแฟเกือบจะ 6,000 ตัน เพื่อเป็นการปรับดุลย์การค้า รัฐบาลไทยได้ตั้งโครงการรณรงค์ และสนับสนุนกาแฟโรบัสตา ที่ปลูกได้ทางภาคใต้ ซึ่งได้รับความ สำเร็จเป็นอย่างดี

อ่านต่อ>>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ Trung Nguyen Coffee ผู้นำในธุรกิจได้ชื่อว่า Starbucks ของเวียดนาม

ธุรกิจร้านกาแฟในเวียดนาม
            
เวียดนามเป็นชนชาตินิยมดื่มกาแฟ ในศตวรรษที่ 19 ฝรั่งเศสได้นำกาแฟและเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในเวียตนาม  เวียตนามจึงเริ่มปลูกกาแฟและได้เป็นประเทศผู้ปลูกกาแฟสำคัญของโลก โดยในช่วงปลายศตวรรษ 1990 เวียตนามเป็นผู้ปลูกกาแฟใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล รวมทั้งเป็นผู้ส่งออกกาแฟสำคัญ เวียตนามปลูกกาแฟหลายพันธ์ในภาคต่างๆของประเทศ อาทิ Arabica, Robusta, Chari(Excelsa) , Catimor เป็นต้น ทำให้สามารถผลิตกาแฟผสมให้ได้รส ลักษณะ และความสมดุลของกาแฟที่หลากหลาย การชงกาแฟแบบเวียตนามดั้งเดิม มีลักษณะคล้ายกับกาแฟของไทย คือกาแฟเย็น ชงโดยใส่นมข้นและน้ำแข็ง และกาแฟร้อน มีทั้งแบบกาแฟดำไม่ใส่นม และกาแฟร้อนใส่นมข้น กาแฟแบบดั้งเดิม นิยมใส่นมข้น มากกว่านมสด

อ่านต่อ>>>>>คลิ๊กที่นี่

กาแฟ ช่วยลดอาการซึมเศร้าและคลายความวิตกกังวล

การดื่มกาแฟจะลดอาการง่วงนอน และทำให้มีสมาธิในการทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเป็นกะ และลดอุบัติเหตุขณะขับขี่ กาแฟช่วยลดอาการซึมเศร้าและคลายความวิตกกังวล
การดื่มกาแฟเป็นประจำจะลดอุบัติการณ์การเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ และยังลดอุบัติการณ์ของนิ่วในถุงน้ำดี
มีหลักฐานพอจะเชื่อว่าการดื่มกาแฟจะป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อดื่มวันละ 4 แก้ว

กาแฟกับสุขภาพสตรี
กาแฟกับการตั้งครรภ์ The Food Standards Agency ก่อนหน้านี้มีความเชื่อว่าการดื่มกาแฟจะเป็นผลเสียต่อการตั้งครรภ์ แต่จากหลักฐานยังไม่พบผลเสียดังกล่าว ประเทศอังกฤษได้แนะนำว่าการดื่มวันละ 3-4 แก้วขณะตั้งครรภ์

อ่านต่อ>>>>>คลิ๊กที่นี่

%d bloggers like this: