Home > กาแฟสด > แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

บอละเวนแหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาวกำหนดการศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว20 ม.ค. 2554   08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซองที่ราบสูง

19 ม.ค. 2554

 07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมอุบลบุรี     รีสอร์ท ไปยังด่านตม.ช่องเม็ก จ.อุบลฯ
เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

 และเดินทางไปยังน้ำตกสองสีที่มีชื่อว่า  คอนพะเพ็ง แห่งมหานทีสี่พันดอน และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองลาว

 เชิญสัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีพลังรุนแรงอย่างมหาศาล จนสร้างความน่าตื่นเต้น ให้กับแขก ผู้มาเยือน จนได้รับขนานนามว่า

 จากนั้นเดินทางไปชม น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาด  สัมพะมิตร ที่ดอนคอน ซึ่งไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงมารวมกัน เป็นแรงน้ำกระทบเกาะ ที่เรียกว่า มหานทีสี่พันดอน พบกับแก่งหินต่างๆ และ    ผาสูง กับสายน้ำเชี่ยวกรากที่ไหลลงมาเปรียบ เสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ

 จากนั้นเดินทางข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งแรกสู่เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก นั่นก็คือปากเซและเมืองท่าที่สำคัญๆ ของแขวงจำปาสัก

อ่านต่อที่ แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: