Home > กาแฟสด > กาแฟ การปลูกกาแฟในบราซิล ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม

กาแฟ การปลูกกาแฟในบราซิล ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม

หากกล่าวถึงกาแฟแล้ว หลายคนคงจะนึกถึงบราซิล ในแง่ของการเป็นประเทศผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าต้นกำเนิดของกาแฟจะไม่ใช่ที่บราซิล แต่กาแฟสามารถเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศบราซิลได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่ชาวโปรตุเกสค้นพบบราซิลในปี ค.ศ. 1500 ยังมีเพียงชนเผ่าพื้นเมืองเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบราซิล พวกเขาเหล่านี้ได้แนะนำให้ชาวยุโรปได้รู้จักกับเครื่องดื่มพื้นเมืองหลากหลายชนิด เช่น น้ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ น้ำชา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำจากมันสำปะหลัง แต่ในขณะนั้นยังไม่มี       การปลูกกาแฟในประเทศ

มองบราซิลผ่านกาแฟ

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1727 นายทหารชาวบราซิลคนหนึ่งชื่อ Francisco de Melho Palheta      ได้รับคำเชิญให้ไปเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ชายแดนระหว่างประเทศกายอานาของเนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งขณะนั้น ทั้งสองประเทศได้ปลูกกาแฟกันอย่างแพร่หลาย และมีการควบคุมอย่างเข้มงวดมิให้นำกาแฟออกนอกประเทศ ซึ่ง Palheta ตอบรับคำเชิญทันที ด้วยหวังว่าจะได้เมล็ดกาแฟจำนวนหนึ่งมาปลูกที่บราซิล ว่ากันว่าขณะที่ Palheta อยู่ที่กายอานานั้น เขาได้มีความสัมพันธ์อย่างลับๆ กับภรรยาของผู้ปกครองชาวฝรั่งเศส หลังจากที่ Palheta ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จ ได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองให้แก่เขา ในระหว่าง งานเลี้ยง ภรรยาของผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ Palheta ซึ่งในช่อดอกไม้นั้นมีเมล็ดกาแฟจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ การเดินทางไปชายแดนของ Palheta ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกกาแฟในบราซิลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อ่านต่อ>>>>>คลิ๊กที่นี่

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: